De ‘Kleine Ondernemers Regeling’ sinds 2020.

Zinnig of een sigaar uit eigen doos.

Momenteel krijgen wij vragen over de nieuwe ‘Kleine Ondernemers Regeling’ (KOR) zoals deze vanaf 2020 gaat gelden. De belastingdienst maakt reclame met de mededeling dit voor 20 november 2019 te regelen.
Wat is deze regeling en kan, moet ik daar aan mee doen?
Wat deze regeling inhoud leest u hier.

Het 2e deel van de vraag, “kan, moet ik daar aan mee doen”, is niet via een website te beantwoorden. U moet niets maar of u kan en mee wilt doen hangt af van hetgeen u verwacht in 2020 (en later) ‘financieel’ te gaan doen:

  • Blijft mijn omzet onder de € 20.000,00?
  • Het ik veel inkopen en tegen welk btw tarief?
  • Wat scheelt het aan administratieve handelingen voor mij en voor de (belasting)adviseur?
  • Hoe gaat de belastingdienst straks met alles om?

De eerste twee punten zijn gemakkelijk te beantwoorden.

  • Aan de hand van de omzet dit jaar en/of de begroting van volgend jaar kunt u redelijk aanvoelen of u meer dan € 20.000,00 gaat omzetten.
  • De hoeveelheid inkopen die samenhangen met de verkopen zijn ook redelijk te berekenen, net zoals de daarbij behorende voorbelasting (belasting op de inkoop). Uw inkoop kosten stijgen met de voorbelasting, u kunt de voorbelasting immers niet terug vragen.
    Let wel; indien er onverhoopt wat extra gekocht moet worden is dat niet te voorspellen en in de adviezen mee te nemen.

Het derde punt wordt al wat moeilijker:
Volgens de site van de belastingdienst hoeft u als ondernemer geen facturen meer uit te schrijven / te maken. Wel zult u als ondernemer de omzet op de één of andere manier moeten gaan bijhouden. Immers, voor het berekenen van het resultaat, welke nodig is voor de aangifte inkomstenbelasting, moet het wel duidelijk zijn wat de omzet is geweest. Niet iedere (belasting)adviseur zal een aangifte indienen als hij niet zeker is van de juistheid ervan.

Het laatste punt is koffiedik kijken:
De belastingdienst wil dat de aangiftes controleerbaar zijn. De omzet en de kosten moeten duidelijk geregistreerd worden. Er zal toch iets vastgelegd moeten worden.
Als u boven de grens van € 20.000,00 dreigt te komen moet u alsnog facturen op naam gaan maken. Dus in oktober van enig jaar krijgt u een grote opdracht waardoor u in dat jaar boven de grens uitkomt (opdrachtgever wenst nog een [deel]factuur voor 24 december ). U geeft dit aan bij de belastingdienst en moet vanaf januari het volgende jaar weer aan de gewone btw regeling meedoen.
Maar hoe zit het, in dit voorbeeld, dan met het huidige jaar? Moet nu met terugwerkende kracht alles onder de gewone btw regeling vallen? Of pas vanaf januari volgend jaar?
Hoe zit het met de controleerbaarheid van de administratie en de aangifte inkomstenbelastingen of vennootschapsbelastingen? Zeker als binnen een half jaar blijkt dat ik niet (meer) onder de KOR valt?

Om de bovenstaande vragen goed te beantwoorden kunt u beter tijdig overleggen en op papier zetten. Bij vragen van de belastingdienst kunt u uw standpunten en handelingen beter uitleggen. Neemt u daarom contact met ons of uw eigen adviseur op.